Planerat

Planerat strömavbrott i Söne Sjötorp 20 september

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen onsdag 20 september klockan 09:00 - 11:00
Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.
Berört område: Söne Sjötorp

Uppdaterad:

Publicerad: