Tillsammans skapar vi en hållbar och fungerande vardag i Lidköping

För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Lidköping miljö och teknik ägs av Lidköpings kommun och förser staden med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Våra verksamheter består av Vatten-Avlopp, Elnät, Bredband och Renhållningen.

Varje dag, året runt säkerställer våra medarbetare tillgången till el, vatten, avlopp, fiber och en hållbar avfallshantering för både invånare och företag i Lidköping. Och tillsammans med stadens invånare, företag och andra aktörer gör vi Lidköping till en hållbar och fungerande stad. En plats där alla kan leva, jobba, trivas och umgås.

Lidköping miljö och teknik AB är ett bolag helägt av Lidköping Stadshus AB som i sin tur är helägt av Lidköpings kommun. Lidköping miljö och teknik AB är ägare av Lidköping elnät AB till 100 procent.

Det kommunala bolagets uppdrag framgår av bolagsordning och tillhörande styrande dokument. I ledningen finns VD och enhetschefer och styrelsen utgörs av förtroendevalda politiker.

Henrik Larsson, VD

Henrik Larsson
VD

Daniel Hamrén, enhetschef Bredband resp. tf enhetschef Elnät

Daniel Hamrén
Enhetschef Bredband resp. tf enhetschef Elnät

Pernilla Bratt Enhetschef Vatten och avlopp

Pernilla Bratt
Enhetschef Vatten och avlopp

Peter Wallström Tf enhetschef Renhållningen

Peter Wallström
Tf enhetschef Renhållningen

Via länken nedan kan du se vilka som förtoendevalda som ingår i styrelsen för såväl Lidköping miljö och teknik AB som för dotterbolaget Lidköping elnät AB. Här kan du även klicka dig vidare till styrelsens protokoll från genomförda styrelsemöten.