Om LIWE life

I samband med att avloppsreningsverket planeras och byggs har ett projekt startats - Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub, LIWE life. Projektet innebär att EU stöttar byggnationen av Ängens ARV med cirka 30 miljoner.

Kommunen samarbetar under EU-flagg med Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Lantbrukarnas Riksförening (LRF) samt Lunds universitet. Vid universitetet finns en industridoktorand anställd speciellt för projektet.

Avsikten är att vid Ängens avloppsreningsverk i Lidköping skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Genom att införa avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt ha en hög resurs- och energieffektivitet utvecklas ett cirkulärt avloppsreningssystem.

Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer. Istället introduceras konceptet med ett avloppsreningssystem som sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum. Fokus kommer att ligga på rening av läkemedel och mikroplaster, fosforåtervinning samt en hög energiutvinning genom att en biogasanläggning byggs.

Projektets tre huvuddrag

  1. Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsreningsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern.
  2. Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor.
  3. Hög energieffektivitet med målet att all energi som förbrukas vid reningsverket också framställs där genom bland annat biogastillverkning och värmeåtervinning ur avloppsvattnet.

Samarbetspartners LIWE life

  • Samarbete med fokus på fosforflöden och massbalans på avloppsreningsverk: Lunds Tekniska Högskola
  • Samarbete kring andra generationens energieffektiva ozonrening: Kompetenzzentrum Wasser Berlin
  • Kretsloppssamarbete med fokus på jordbruk och livsmedelsindustrin: Lantbrukarnas Riksförbund
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se