Frågor och svar om Ängens ARV

Här kan du få svar på vanliga frågor om Projektet Ängens ARV och byggandet av ett nytt avloppsreningsverket i Lidköping.

Ängen är platsen där det nya reningsverket ska ligga. ARV är en förkortning på avloppsreningsverk.

Det finns flera anledningar till varför vi bygger ett helt nytt reningsverk. Den största anledningen är reningsverkets nuvarande placering som orsakar problem för stadsplanering av den så kallade Hamnstaden. Samtidigt växer Lidköping och mer avloppsvatten behöver renas. Kapaciteten i befintligt reningsverk klarar inte av att möta en förväntad befolkningstillväxt, tuffare lagstiftning och nya utsläppskrav.

Det finns flera orsaker till att vi bygger ett nytt reningsverk. Men anledningen till att vi inte kan bygga om det befintliga reningsverket är att den nuvarande placeringen orsakar problem för stadsplanering av den så kallade Hamnstaden.

Projektet Ängens ARV beräknades 2022 kosta 1 105 miljoner och innefattar nytt reningsverk, ny huvudpumpstation samt ledningar till och från det nya reningsverket. En del av det nya reningsverket finansieras av EU-bidrag (cirka 30 miljoner).

Miljötillståndet för det nya reningsverket går ut under 2029. Då ska Ängens ARV vara i drift och renat avloppsvatten ska släppas ut i Lidan.

Det nya reningsverket ska ligga vid Ekestubben, norr om Hovby flygfält.

2016 genomfördes en lokaliseringsutredning som visade att platsen är den mest fördelaktiga placeringen av det nya reningsverket.

Platsen för det nya reningsverket är vald för att minimera påverkan på omgivningen, nu och i framtiden. Detta genom att välja en plats med så få grannar som möjligt.

Lukt
Det nya reningsverkets olika delar kommer vara helt inbyggda, men det kan inte garanteras att verksamheten är helt luktfri årets alla dagar.

Buller
Det nya reningsverket genererar inget konstant buller. Buller är något som främst uppstår vid olika former av tillfälliga åtgärder.

När vi bygger det nya reningsverket påverkas du inte hemma. Du kan duscha, tvätta och spola i toaletten som vanligt. I projektet ingår en del grävarbeten och nya ledningsdragningar. Beroende på var du bor och vart du ska kan du påverkas av försämrad framkomlighet. Information om pågående driftstörningar i kommunen hittar du här.

Ja. För att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester, antibiotika och hormoner kommer det passera genom en ozoneringsanläggning. Där kommer mikroföroreningarna brytas ned.

Målet med det nya reningsverket är att det ska vara innovativt, hållbart och energieffektivt samt att det ska klara framtidens krav på avloppsrening. Genom att genomföra en omvärldsbevakning kunde en så kallad konceptstudie tas fram. Konceptstudien presenterade tre olika utformningar på reningsmetoder. För- och nackdelar jömfördes för varje process och metoden som bäst uppfyllde målen valdes.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se