Produktion av dricksvatten i Lidköpings kommun

I Lidköpings kommun finns två vattenverk. Det ena levererar dricksvatten till Lidköpings centralort med omgivande samhällen och det andra förser Kållandsö med dricksvatten. Nedan finns information om båda vattenverken, vattenkvalitet, vattenskyddsområde och vad du bör göra när vattenkvaliteten påverkas.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 (§183/2022) om nya föreskrifter och en viss ändring av vattenskyddsområdets utsträckning (totalt en minskning). Beslutet träde i kraft 2023-01-01.

Beslutet kunde överklagas till länsstyrelsen och under perioden för överklagande har två överklaganden inkommit. Överklaganden handläggs av länsstyrelsen och påverkar inte datumet för beslutets ikraftträdande.

Nedan kan du ta del av vattenskyddsområdets föreskrifter inklusive den geografiska utformningen samt kommunfullmäktiges beslut.

För oss som bor i Lidköpings kommun är Vänern vår största källa till dricksvatten. Lidköping miljö och teknik och enheten Vatten och avlopp ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk. Vi arbetar med olika reningstekniker som efterliknar och skyndar på vattnets kretslopp. Det är nödvändigt för att alla i kommunen ska ha tillgång till ett rent friskt vatten men även för att växt- och djurlivet i Vänern ska må bra och vara bestående.

Du kan påverka

Men ansvaret för bra vattenkvalitet ligger inte enbart på kommunen, utan det börjar redan i ditt hem, på din arbetsplats och på gatan. Det du spolar ner i avloppet idag påverkar kvaliteten på det vatten som kommer tillbaka i kranen och vattenglaset. Detta kan du göra för att hjälpa till:

I Lidköping finns ett vattenverk som förser Lidköpings tätort med omkringliggande samhällen med dricksvatten. Närmare 36 000 kommuninvånare får sitt dricksvatten från vattenverket.

Varje år producerar vattenverket ca 3 700 000 m3 dricksvatten, det blir ca 10 000 m3 per dygn. Vattenverket använder Vänern-vatten som råvatten men blandar också in en liten del grundvatten. Detta för att dricksvattnet ska få bättre kemisk kvalitet men också bättre smakegenskaper.

På Kållandsö finns ett vattenverk som förser ön med dricksvatten. Vid vattenverket tillverkas ca 80 000 m3 dricksvatten varje år och försörjer ca 1 000 personer med dricksvatten.

Råda källor är en grundvattentäkt i Lidköpings kommun. Det finns två tappkranar vid Råda källor som gör att privatpersoner kan nyttja vatten från källorna.

Tänk på att Råda källas tappkranar stängs av under vintern för att undvika att de fryser sönder. Håll koll på vår hemsida om den har stängts eller öppnats för säsongen.

Anläggningarna vid Råda källor är inte livsmedelklassade då vattnet klassas som råvatten och inte dricksvatten. Detta innebär att Lidköping miljö och teknik, Vatten och avlopp, inte kan garantera att vatten från källorna uppfyller kraven för dricksvatten enligt Livsmedelverkets föreskrifter. Oavsett tas vattenprover åtta (8) gånger om året och om proverna visar avvikande resultat stängs källorna av. Information om detta eller om källorna måste stängas av annan anledning kommer att finnas här på hemsidan.

Information om Råda källors vattenkvalitet finns under vattenkvalitet.

Vattenverk som tillverkar dricksvatten måste följa regler från Livsmedelsverket. Reglerna om dricksvatten finns i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att säkerställa att producerat dricksvatten är fritt från sjukdomsframkallande mikroorganismer har vattenverk processteg som fungerar som mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På vattenverken finns tre mikrobiologiska säkerhetsbarriärer:

 • Kemisk fällning med efterföljande filtrering. En fällningskemikalie tillsätts råvattnet för att få små, lösta partiklar i vattnet att klumpa ihop sig till större, tyngre partiklar som avskiljs med sedimentering. Vattnet passerar senare genom sandfilter där partiklar som inte sedimenterat avskiljs. Detta är en avskiljande barriär. Varianter av denna barriär är dynasandfilter och Actiflo som finns på vattenverken.
 • Desinfektion med UV-ljus. Dricksvattnet passerar lampor som lyser med UV-ljus (ultraviolett strålning). Detta är en inaktiverande barriär.
 • Desinfektion med klorering. Dricksvattnet tillsätts klor i form av natriumhypoklorit. Detta är en inaktiverande barriär.

För att säkerställa funktionen av de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna övervakas de med online-mätning. Exempelvis mäts turbiditet (grumlighet), pH, klor-överskott, UV-styrka med mera. Om dessa parametrar börjar avvika går det ut larm till personal som kan felsöka orsaken och åtgärda den. På de allra viktigaste funktionerna finns det till och med larm på larmen.

I nedanstående tabell finns medelvärden för 2022 för olika ämnen som vattnet kontrolleras regelbundet för och som beskriver vattnets kvalitet.

Skriv tabellbeskrivning här

Parameter

Vänern

Råvatten

Råda källor

Råvatten

Dricksvatten från

vattenverk i Lidköping

Dricksvatten från

vattenverk på Kållandsö

SLVFS 2022:1

(hos användare)

Turbiditet

(FNU)

2,7

<0,10

<0,10

<0,10

1,5

Färg

(mg/l Pt 410 nm)

20

<5,0

<5,0

<5,0

30

pH

7,4

7,5

8,0

7,9

6,5-9,5

Alkalinitet (mg CO3/l)

20

153

45

35

-

Konduktivitet (mS/m)

8

42

15

13

2 500

Hårdhet (dHo)

1,3

7

1,8

1,3

-

Kalcium

Ca (mg/l)

7,3

31

9,1

6,9

100

Järn

Fe (mg/l)

0,06

0,002

0,004

0,001

0,2

Magnesium

Mg (mg/l)

1,4

10

2,2

1,4

30

Mangan

Mn (mg/l)

0,008

0,002

0,0008

0,0005

0,05

Aluminium

Al (mg/l)

0,08

<0,0010

0,02

0,007

0,2

Koppar

Cu (mg/l)

0,04

0,2

0,003

0,008

2,0

Sulfat

SO4- (mg/l)9,6

8,5

250

Klorid

Cl (mg/l)11,4

13,5

250

Är du nyfiken på fler resultat? Mejla till va-kund@lidkoping.se.

Information om parametrarna ovan och andra ämnen som kontrolleras finns på Livsmedelsverkets webbplats om parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du upplever försämrad vattenkvalitet och funderar kring detta, har vi samlat svar på de vanligast förekommande problemen gällande dricksvattnet bland våra övriga frågor och svar.

I Lidköping används Vänern som källa för råvatten, och påverkas därför av fenomenet att 'sjön vänder' två gånger per år.

Uttrycket 'Sjön vänder' kommer från att vattnet i Vänern och andra insjöar cirkulerar och omstruktureras. Under sommaren blir ytvattnet varmare än vattnet längre ner i sjön, och på hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än vattnet djupare ner i sjön. Varmt vatten är lättare än kallt vatten vilket innebär att de byter plats med varandra. Processen håller på tills hela sjön har samma temperatur, och det är detta som kallas 'Sjön vänder'.

Denna naturliga process påverkar nästan alla insjöar och kan få organiskt material att röra sig i sjön. Det kan ibland ge dricksvattnet en annorlunda men ofarlig smak och lukt. För de flesta brukar det dock inte vara påtagligt.

'Sjön vänder' inträffar två gånger om året: en gång på våren när Vänern värms upp och en gång på hösten när sjön svalnar av.

Det är väldigt sällan vi behöver införa kokrekommendation, och när det händer meddelar vi det alltid via vår och kommunens webbplats, i lokala medier och via SMS. Att koka vattnet rekommenderas om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Kokning tar bort mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Så här gör jag om kommunen rekommenderar kokning av dricksvattnet:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara vattnet i en väl rengjord kanna eller behållare i rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.

Använd kokt vatten till att:

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten.
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar.
 • Göra is.
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas.
 • Borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • Tillaga mat som ska kokas, till exempel potatis, ris och pasta.
 • Tvätta händer och ansikte.
 • Duscha (undvik att bada).
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur. Använd torkprogrammet.
 • Diska för hand. Låt disken torka innan den används.
 • Tvätta kläder.
 • Städa och rengöra ytor.
 • Vattna blommor.
 • Spola toaletten.

Undvik att svälja vatten vid duschning. Var speciellt uppmärksam på detta när det gäller små barn. Barn bör inte heller leka i vattenspridare, bassänger eller liknande under perioder med kokningsrekommendation. Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten

Informationsblad om kokning på olika språk

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten har gjort informationsblad på olika språk:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: