Våld i nära relationer

Vi hjälper personer som lever i eller har levt med olika former av våld i sin relation.

När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att prata om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta sätt att förhindra att det händer igen. Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet och att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn i alla typer av relationer.

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld. En relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer eller har förekommit. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Har blivit slagen
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar

Man kan behöva:

 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Någon som följer med till polisen eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn
 • Ekonomiskt bistånd
 • Stöd i en rättslig process

Är du över 20 år och vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta Vuxenenheten. Om du har minderåriga barn kommer Barn- och ungdomsenheten att kopplas in för att se över barnens behov. Om du är under 20 år ska du istället ha kontakt med Barn- och ungdomsenheten. Båda nås via kommunens kontaktcenter 0510-77 00 00.

Möjlighet finns även att få samtalsstöd hos kurator utan föregående kontakt med socialsekreterare, Det är då fråga om en kortare samtalsserie.

Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj eller släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan också vara unga personer som tvingas gifta sig mot sin egen vilja med någon familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och håller bryta med dem.

Ovanstående information kommer från hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.. Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten ringer du kommunens kontaktcenter på nummer 0510-77 00 00.

Om du har minderåriga barn kommer barn- och ungdomsenheten också vara delaktiga.

Resurscentrum Heder Skaraborg

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg.

Eller jobbar du i Skaraborg och möter någon som är utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld i ditt yrke? Har du ett sådant ärende som du behöver bolla med någon eller är osäker på om det är ett hedersärende? Är du i behov av hjälp med en riskbedömning eller behöver du hjälp att samverka? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder Skaraborg.

För mer information, gå in på hemsidan: Hedersrelaterat förtryck och våld (skovde.se) Länk till annan webbplats.

Ring oss på 020-70 07 07
eller maila till rch.skaraborg@skovde.se

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Känner du igen dig i något av följande:

 • Blir det bråk hemma?
 • Brukar du tappa kontrollen?
 • Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner?
 • Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Har du tänkt på att barnen far illa?

Vi erbjuder:

 • Motivationssamtal och stödjande samtal.
 • Rådgivning till att hitta rätt resurser i en svår situation.
 • Stöd i att komma i kontakt med Utväg Skaraborg för att delta i gruppverksamhet för personer som bär ansvar för våld.

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att deras förälder blir slagen. Ibland är barnen med när det händer och många barn försöker stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna. Det är vanligt att gå med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar. Det är vanligt att man känner sig ensam och kanske skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna både av den som hotar och slår, och av den som utsätts för våldet och av alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen ska bli bättre.

Vad är våld?

Våld är slag, sparkar, knuffar, biter, örfilar eller på andra sätt skada. Våld är också att bli hotad, kränkt, skrämd eller på andra sätt inte visa kärlek och omtanke. Våld kan även vara att inte få mat, tillräckligt med kläder, tand- och sjukvård då man behöver det. Våld är också alla former av sexuella handlingar mot barn.
I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig ditt fel!

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att till exempel vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar eller slåss. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam vuxen berättar ofta att de till exempel har:

 • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
 • svårt att äta
 • svårt att koncentrera sig
 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
 • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids. Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Socialsekreterare relationsvåldsteamet, Vuxenenhetens mottagningstelefon 0510-771924.
Telefontid: vardagar 08.30-09.30 och 13.30-15.00. Vid akuta tillfällen ring 112.

Telefonnummer till relationsvåldsteamets kuratorer för våldsutsatta och våldsutövare, på Rådgivningscentrum är 0510-77 12 67.
Telefontid: måndag och fredag 08.00-09.00 och onsdag 15.00-16.00.

Relationsvåldsteamet går även att nå via Kontaktcenter på 0510-77 00 00.

Socialjourens nummer: 0500-49 74 21, 0500- 49 74 22 (nås 17.00- 23.00 måndag-torsdag, fredagar 16.00 – 01.00, lördagar 15.00 – 01.00 och söndag 15.00 – 23.00)

Utväg Skaraborg är en samverkan i arbetet mot våld i nära relationer. Utväg kan erbjuda individuella samtal och gruppverksamhet för personer som är utsatta för våld, utövare av våld och barn som upplevt våld. Telefontid 08.00-08.30 Telefonnummer: 0700- 85 25 06.

Kvinnojouren Linnéan

Kontakt: 07.30-16.30 på vardagar. Telefon: 0510-219 00, Nummer till kvinnojourerna, övriga tider 0200- 11 33 33
Vi har också vår chatt öppen vardagar mellan 13.00-15.00, chatten hittar du på kvinnojourenlinnean.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsjouren Linnéan

Telefon: 072-601 70 61, Öppettider: 08:00-16:30 på vardagar.
e-post: info@ungdomsjourenlinnean.se
Chatt: Tisdagar och torsdagar 14:30-16:30, fredagar 14:00-16:00
Hemsida: ungdomsjourenlinnean.se Länk till annan webbplats.

Kvinnohuset Tranan

Kontakt: måndag-fredag 07.30-16.30. Telefon: 0500-41 86 68

Nummer till kvinnojourerna är: 0200-11 33 33

Kvinnofridslinjen

Kontakt: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Terrafem – information på flera språk

Kontakt: 020-52 10 10, jourtelefon
www.terrafem.org Länk till annan webbplats.

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigade

Kontakt: www.rfsl.se Länk till annan webbplats.

Bris – Barnens rätt i samhället

Kontakt: 116 111
www.bris.se Länk till annan webbplats.

Storasyster - För ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp Länk till annan webbplats.

Polisen

114 14

I akuta lägen ring alltid 112

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se