Förorenade områden

Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön.

Om en verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening på fastigheten ska kommunens Område miljö och hälsa genast underrättas. Detta gäller oavsett om området tidigare ansetts som förorenat.

Bestämmelser om ansvar för att bekosta undersökning och efterbehandling av förorenade områden regleras i Miljöbalken. Huvudprincipen är att den som har förorenat ska svara för saneringen. Finns det inte någon ansvarig för verksamheten övergår ansvaret till den som äger fastigheten. Detta gäller om fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998.

Mer information om förorenade områden finns på Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

E-tjänst

Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till Område miljö och hälsa. Anmälan görs via Självservice/E-tjänst.

I Lidköpings kommun är det främst Västra och Östra hamnområdena som är förorenade. I samband med utfyllnader under 1950-60 talet har det tippats olika restprodukter från de industrier som varit verksamma i området.

En översiktlig miljögeoteknisk markundersökning gjordes 2003. Det framkom att det finns föroreningar som överskrider riktvärden som gäller för industriella områden. Under senare tid kommer ytterligare undersökningar att genomföras i Västra hamnområdet. Undersökningarna är inriktade på vilka föroreningar och halter som strömmar ut från området via grundvattnet till Vänern och Lidan.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se